E.8. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány městěm Buchlovice. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající (průtoky) jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C13 BU - pálenice - Buchlovický potok - Buchlovice - Zahrady

Hlásný profil kategorie C : HP C14 BU - zbrojnice - Buchlovický potok - Buchlovice - centrum

Hlásný profil kategorie C : HP C15 BU - lávka - Dlouhá řeka - Buchlovice - Smraďavka


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.