Hladinoměry

Vodočty kategorie C

Stav hladiny - graf on-line Fiedler měření VOX mapa evidenční list
HP C13 BU - Buchlovický p. pálenice Buchlovice-pálenice ev.li C13 BU
HP C14 BU - Buchlovický p. zbrojnice Buchlovice-H.zbrojnice ev.li C14 BU
HP C15 BU - Dlouhá řeka lávka Buchlovice-Smraďavka ev.li C15 BU

   Tok                    Profil

SPA    I.

SPA   II.

SPA  III.

Buchlovický p.      HP C13 BU

BU-pálenice            ř. km 4.24

60

90

120

Buchlovický p.       HP C14 BU

BU-h.zbrojnice       ř. km 2.79

60

80

110

Dlouhá řeka           HP C15 BU

BU-h.zbrojnice       ř. km 16.98

80 100 120

Hladinoměry přiřazené k dPP městyse Buchlovice v POVIS