Buchlovický potok (levostranný přítok Dlouhé řeky)

Délka toku                              8,933 km          

Plocha povodí                        8,551 km²

Průměrný průtok                    0,08  m³/s       

Pramen                                  pod vrchem Na Křížku  (ve výšce 470 m n.m.) jiho-východně od Tomeškova dubu u Starých Hutí - Chřiby

Ústí                                        Dlouhá řeka (ve výšce 210 m n.m.)

Hydrologické pořadí              4-13-02-0200  Buchlovický potok   ID(Dibavod): 409 242 000 100  ..200     IDVT: 10 200 544                 

Průběh toku Buchlovický potok

Pramení pod horou Na Křížku jižně od Stupavy a Starých Hutí. Protéká údolím mezi významnými dominantami Chřibů Holým kopcem a Buchlovem, jejichž svahy odvodňuje. Protéká zahradou Buchlovského zámku, kde se mu také někdy říká Zámecký potok. Je levostranným přítokem Dlouhé řeky pod nádrží Sovín. Správcem VT jsou Lesy ČR s.p.

Dlouhá řeka (pravostranný přítok Moravy)

Délka toku                                48,674 km          

Plocha povodí                           59,374 km²  (od pramene k VN Sovín 11,813 km2 )

Průměrný průtok u ústí             0,15 m³/s       

Pramen                                     1,5 km jižně od obce Staré Hutě - pod Vršemi v Chřibech - ve výšce 435 m n.m.

Ústí                                           řeka Morava   (ve výšce 175 m ) u Uh. Ostrohu

Hydrologické pořadí                 4-13-02-0190  Dlouhá řeka    ID(Dibavod): 409 241 900 100   IDVT:  10 185 722

                                                 4-13-02-0210  Dlouhá řeka od VN Sovín k soutoku s Medlovickým p.                                

Průběh toku Dlouhá řeka

Pramení pod horou Vrše mezi Holým kopcem jižně od Starých Hutí. Od pramene teče jižním směrem k lokalitě Na Pile a postupně sbírá několik rozvětvených přítoků z rozsáhlého sběrného území západně od Holého kopce (548 m). Od Pily teče k jihovýchodu k rozcestí Dlouhá řeka, kde se do ní zprava vlévá bezejmenný přítok od Šanderovy hájovny.

Dále řeka protéká úzkým údolím kolem rekreační a chatové oblasti Smraďavky, kde jsou v blízkosti zámečku Leopoldov zřízeny sirnaté lázně Smraďavka.  Pod Smraďavkou je na Dlouhé řece vybudována vodní nádrž Sovín. Pod nádrží již řeka vstupuje do širšího údolí, v Boršicích se do ní zprava vlévá Medlovický potok.

V dolní části toku od Nedakonic po ústí do Moravy řeka protéká lužním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu.

Průměrný sklon toku je 14 ‰. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony svahů převážně do 15°.

Dlouhá řeka je i se svými přítoky hlavním recipientem katastrálního území městyse Buchlovice. Správcem VT jsou Lesy ČR s.p. a Povodí Moravy s.p. po úsecích.


Vodní toky v katastru městyse Buchlovice - mapa