A) Přehled inundačních území


1. Buchlovický potok

  • Buchlovice: LB i PB inundace celého městyse – od Zahrad po Zámeckou zahradu - podél komunikace IV. třídy; ř.km 4.1 – 6.3

2. Dlouhá řeka

  • Smraďavka - rekreační oblast a lázně v údolí Dlouhé řeky:  PB i LB inundace ř.km 19.7 - 15.1 (včetně VN Sovín)