Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ev. jeho pobočka v Brně, ve spolupráci se správci povodí (Povodí Moravy s.p., Lesy ČR s.p.).


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, e-mailu a internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s. p.- dispečink - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK Buchlovice
  • od HZS Zlínskkého kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků - rozhlas ČR1, televize ČT1, ČT24