Povodňová komise městyse


Povodňovou komisi městyse (PK) určuje starosta a schvaluje Rada městyse Buchlovice. Jejím předsedou je starosta, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva městyse a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: ÚM Buchlovice, nám. Svobody 800

Dokumentace Povodňové komise je uložena: ÚM Buchlovice, nám. Svobody 800


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK městyse Buchlovice a v součinnosti s HZS / SDH.


Povodňová komise městyse Buchlovice

adresa: Městys Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
telefon/fax: 572 595 120
e-mail: mestys@buchlovice.cz; pavla.vecerova@buchlovice.cz
web:   www.buchlovice.cz                                     odkaz na POVIS

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1. Večeřová Pavla Mgr. předseda ÚM Buchlovice, náměstí Svobody 800 724 030 056
2. Andrlová Hana Bc. místopředseda ÚM Buchlovice, náměstí Svobody 800 724 300 402
3. Lukeštík Martin člen UH CAR, s.r.o. Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště 773 748 503
4. Havránek David člen HZS ZK, provoz Uh.Hradiště, B. Němcové 834 605 586 836
5. Svoboda Ondřej člen SMB, p.o. Komenského 195, Buchlovice 602 763 053
6.
Tomešek Martin Ing.
člen
CHKO B.Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice 732 943 438
7. Karásek Ladislav Ing. člen Lesy ČR, nám. Svobody 289, Buchlovice 724 523 852
8. Smatana Miroslav Ing. zapisovatel ÚM Buchlovice, náměstí Svobody 800 572 595 120