Povodňová komise městyse


Povodňovou komisi městyse (PK) určuje starosta a schvaluje Rada městyse Buchlovice. Jejím předsedou je starosta, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva městyse a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: ÚM Buchlovice, nám. Svobody 800

Dokumentace Povodňové komise je uložena: ÚM Buchlovice, nám. Svobody 800


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK městyse Buchlovice a v součinnosti s HZS / SDH.


Povodňová komise městyse Buchlovice odkaz na POVIS

adresa: Městys Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
telefon/fax: 572 595 120
e-mail: mestys@buchlovice.cz     
web:   http://www.buchlovice.cz/

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1. Mgr. Večeřová Pavla předseda ÚM Buchlovice, náměstí Svobody 800 724 030 056
2. Žižlavský Bořek místopředseda ÚM Buchlovice, náměstí Svobody 800 723 335 894
3. Zelinka Antonín člen Fatra Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541 735 003 547
4. Lukeštík Martin člen UH CAR, s.r.o. Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště 773 748 503
5. Motyčka Josef Ing. člen SMB, p.o. Komenského 195, Buchlovice 602 763 053
6.
Tomešek Martin Ing.
člen
CHKO B.Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice 732 943 438
7. Karásek Ladislav Ing. člen Lesy ČR, nám. Svobody 289, Buchlovice 724 523 852
8. Dvořáčková Petra Ing. zapisovatelka MÚ městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800 572 595 120