Historické povodně


Už založení sídla Buchlovice bylo spojováno s bojem proti povodním, neboť původní obyvatelé, jejichž osídlování se datuje od doby ledové, přes dobu kamennou až do první písemné zmínky o obci v roce 1207 (Přemysl Otakar I.) stavěli svá sídla v ulici na Suchém řádku a na vyvýšenině kolem kostela, aby se vyhnuli povodním a uchránili před nimi svá stavení.

Extrakty ze zápisů z Buchlovické kroniky:

-         V roce 1825 postihla městečko prudká průtrž mračen, tehdy zahynulo množství dobytka a ve vlnách přišlo o život několik osob. (kol. Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko, 1982)

-        1981 - Nejvýznamnějším zásahem tohoto roku byla likvidace následků červencové povodně. Pomocí hasičské techniky byly tehdy odstraněny nánosy bahna z náměstí a vyčerpána voda ze zatopených sklepů. (V. Kořínek, 120 let dobrovolných hasičů Buchlovice, 1996)

-          Dne 8. června 1990 v den 1. svobodných voleb se spustil od rána liják, pršelo celý den, zvlášť silně pak večer, kdy začala voda stříkat až dva metry vysoko z kanálů po odhození těžkých litinových poklopů (např. u samoobsluhy v ul. K Buchlovu). Ulice byly jako jedna řeka se zatopenými zvýšenými chodníky. Buchlovický potok tekl nejméně 1 metr přes úroveň mostů (např. pod ul. Helštýn). Domy u potoka byly zaplaveny i s dvory, plavaly králíkárny, psí boudy, nábytek. Pod vodou byla částečně ul. Helštýnská, úplně Masarykova. Na zaplavené a bahnem zanesené náměstí se dalo „suchou nohou“ projít jen z ulice Suchý řádek. Hasiči celé dva dny čerpali vodu ze sklepů a z přízemí domů. Staří lidé říkali, že nic takového nepamatují a nepamatují ani z vyprávění svých předků. Všechny mosty v lese voda strhala a zničila i kamenné podezdívky. Velký díl povodně způsobilo zatarasení mostů v obci naplaveným dřevem z lesů, z míst po těžbě, které nebylo uklizeno a spáleno, ale naházeno do koryta potoka. Po celou noc byl slyšet hukot potoka, jako by byl dravou řekou.  (Kronika městečka Buchlovice, 1990)

6. – 8. července 1997 – největší povodně na Moravě

Ulice Suchý řádek vznikla prý na místech, která neohrožovala voda. Jinak náměstí a okolí je dodnes na povrchové vodě. Okolní sklepy bývají zatopeny. Při stavbách na náměstí a rekonstrukcích pracovníci narazili na haťové cesty vedoucí přes promáčený terén."