Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace stávající silnice III/05018 z městyse Buchlovice na obec Zlechov a výjezdem na silnici I/50 Uherské Hradiště - Brno.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru městyse a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP městyse Buchlovice v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Poloha
1074 OBJ_BU_02 Při zneprůjezdnění silničního mostu č. 05018-2, objížďka vede silnicí III./4222 směr Břestek mapa
1018 OBJ_BU_01 V případě zaplavení silnice III- 2787 je možná objízdní trasa směr silnice II třídy 277 mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP městyse Buchlovice v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

2731

Most č. 05018-2

zneprůjezdnění silničního mostu č. 05018-2 směr západ silnice 05018 na E50

Buchlovický p. (409242000100)

2,55

mapa

2536

Zákaz vjezdu

Zaplavení komunikaci IV/05018

Buchlovický p. (409242000100)

 

mapa

Napojení městyse Buchlovice na centra – silnice

Název

Přes

Vzdálenost (km)

Označení

Uherské Hradiště

Staré Město

8 E50 / E50H

Napojení městyse na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla, dálnice) – silnice

Označení komunikace

Napojení přes

Vzdálenost (km)

Označení

Uherské Hradiště - Brno.

Bučovice - Slavkov

70 E50