Místa ohrožená bleskovou povodní

Na katastru městyse Buchlovice se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS

Na základě zkušeností z historických povodní byla určena tato místa ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje zástavbu mimo vlastní koryta toků.

Poř Název Směr/azimut Poloha
1 Dolní Podvinohradí JJZ mapa
2 Chatová oblast Smraďavka JZ mapa
3 Lokalita Hunče JJV mapa
4 Lokalita Povinná VSV mapa
5 Lokalita VD Sovín ZJZ mapa
6 Průmyslová lokalita - Nové Sady JJZ mapa
7 Svah nad VD Sovín JZ mapa
8 Váhovy - terénní zářez JJZ mapa
9 VD Sovín SZ mapa
10 Zástavba ohrožená bleskovou povodní JJZ mapa

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní


Souhrnná mapa míst ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky